Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc rodzinom zmarłych i poszkodowanych
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ostrołęka

ul. Sienkiewicza45

07-409 Ostrołeka

 

 

 

 

 

 

POMOC WETERANOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY 
I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM 
I PRACOWNIKOM WOJSKA.

 

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Podstawy prawne:

Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa:

 

Koordynator do spraw osób uprawnonych

Tel.: 261 384 432, fax. 261 384 410

 

godziny przyjmowania interesantrów i udzielania informacji:

poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00

Bliższe informacje można uzyskać:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w godzinach Pn - Pt 08:00 -15:00

  • Koordynator do spraw osób uprawnionych - tel. 261 826 038, kom. 600 888 039 email: a.laudy@ron.mil.pl