Strona Główna BIP Strona Główna
- rekrutacja
 
2016-09-13 08:34:11
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 roku
>>>>

Informujemy że, zgodnie z  Decyzją nr 277/MON z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. << do pobrania>>

 W 2017 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą :

 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

 - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się prowadzi się spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny, w tym:

  1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
  2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
  3. szeregowych zawodowych, będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w okreslonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbe wojskową przez co najmniej 5 lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
  4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Podoficerowie i szeregowi zawodowi ubiegającyc się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi (ze środowiska cywilnego) ubiegające się o przyjecie do WSOWL we Wrocławiu powinny zarejestrować w internetowym systemie rekrutacji uczelni oraz złożyć wniosek <<druk tutaj>> do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) w następujących terminach:

  • do dnia 30 września 2016 r. na 8,5 miesięczne szkolenie w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonmiczno-finansowej oraz orkiestr i zespołów estradowych <<wiecej>>;
  • do dnia 20 stycznia 2017 r.  na 3-miesięczne szkolenie w korpusie osobowym: medycznym (w grupie osobowej lekarzy, weterynarii, farmacji, psychatrii, fizykobiochemikow pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego) i duszpasterstwa <<więcej>>;
  • do dnia 15 maja 2017 r. na 12- miesięczne szkolenie <<więcej>>;
  • do dnia 15 maja 2017 r. na 24-miesięczne szkolenie w korpusie osobowym sił powietrznych i przeciwlotniczym

 

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć w poszczególnych korpusach i grupach osobowych określa załącznik nr 1 do Decyzji nr 277/MON

 

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na szkolenie wojskowe osób niebędących żołnierzami zawodowymi można znaleźć na stronach internetowych WSOWL we Wrocławiu w zakładce "Dla kandydatów/Studium Oficerskie".

 Uchwała senatu uczelni i dotycząca naboru do 12-to miesięcznego Studium Oficerskiego na rok akademicki 2017/2018 - plik pdf.

Zmiana uchwały dotyczącej naboru - plik pdf.

Uwaga:  Wniosek o przyjęcie do Studium Oficerskiego oraz kwestionariusz osobowy można wydrukować po dokonaniu obowiązkowej rejestracji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie lub uzyskać w WKU w Ostrołęce tel. 261 384 433, 261 434, 261 384 435, 261 384 430, e-mail wkuostroleka@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zasady naboru i limity przyjęć określi Decyzja Ministra Obrony Narodowej.