Strona Główna BIP Strona Główna
- rekrutacja
 
2012-11-26 12:38:55
Służba przygotowawcza w 2017 roku
Planowane terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej w roku 2017:

 

Powołanie do służby przygotowawczej w 2017 roku realizowane będzie w nastąpujących terminach:

1. na potrzeby korpusu szeregowych (wymagane wykształcenie minimum gimnazjalne)

I turnus     od 02.01.2017 do 28.04.2017 r.
II turnus   
od 04.05.2017 do 31.08.2017 r.
III turnus  
od 05.09.2017 do 22.12.2017 r.

2. na potrzeby korpusu podoficerów (wymagane minimum wykształcenie średnie)

I turnus     od 01.02.2017 do 29.06.2017 r.  
II turnus   
od 04.07.2017 do 30.11.2017 r.

3. na potrzeby korpusu oficerów (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie)

od 10.01.2017 do 07.07.2017 r.

UWAGA: aktualnie nie planuje się realizacji w 2017 r. służby przygotowawczej w dwóch okresach (dla studentów) na potrzeby korpusu podoficerów
W ostatniej fazie szkolenia zawierane będą kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych z dowódcami jednostek wojskowych.


Planowany przebieg służby przygotowawczej:
szkolenie podstawowe - około 3 miesięcy,
uroczysta przysięga wojskowa,
urlop,
szkolenie specjalistyczne w zależności od korpusu: do 1 miesiąca dla szeregowych, do 2 miesięcy dla podoficerów oraz do 3 miesięcy dla oficerów.
 
      Szkolenie specjalistyczne (trwające do dwóch miesięcy) na potrzeby korpusu podoficerów kończy się egzaminem na podoficera i po jego zdaniu kadet mianowany jest na stopień starszego szeregowego.

Szkolenie specjalistyczne (trwające do trzech miesięcy) na potrzeby korpusu oficerów kończy się egzaminem na oficera i po jego zdaniu podchorąży mianowany jest na stopień kaprala.
 
Aby ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć wniosek <<druk tutaj)>> wraz z wymienionymi w nim załącznikami.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!
Do odbycia służby przygotowawczej powoływani są ochotnicy, których kwalifikacje zawodowe i kierunek wykształcenia są zgodne z potrzebami Sił Zbrojnych