Strona Główna BIP Strona Główna
- Dowództwo
 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W OSTROŁĘCE

ppłk mgr Krzysztof GEMZA

absolwent - Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej /WOSR/ w Jeleniej Górze, oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia Podyplomowe - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W służbie wojskowej od 1982 r.

- WSO WR w Jeleniej Górze;

- Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim;

- 20 Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach;

- od 2006 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce.

 

SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI - ZASTĘPCA KOMENDANTA

mjr mgr Dariusz ZDROJEWSKI 

absolwent - Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich  /WSO SKwat./ w Poznaniu, oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łomży.

Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

W służbie wojskowej od 1988 r.

- WSO SKwat. w Poznaniu;

- JW1339 Ostrów Mazowiecka;

- JW 3090 Skład Komorowo;

- od 2003 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce.

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr mgr Sławomir KOŚNICA         tel. 261 384 430

e-mail: s.kosnica@ron.mil.pl

absolwent - Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności /WSO WŁ./ w Zegrzu, oraz Akademii PodlaskIej w Siedlcach.

W służbie wojskowej od 1984 r.

- WSO WŁ. w Zegrzu;

- JW1339 Ostrów Mazowiecka;

- JW 3090 Skład Komorowo;

- od 2003 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce.