Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

ul. Sienkiewicza 45 07-409 Ostrołęka

 

                                                              e-mail: wkuostroleka@ron.mil.pl

 

Godziny pracy:

- od poniedziałku do piątku - godz. 7:30-15:30

 

Punkt informacyjny (konsultacyjny):

poniedziałek - godz. 15:30 - 18:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby w każdy czwartek w godz. 15:00 do 17:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. kom. 600 888 047, tel. 261 384 435).

 

Centrala telefoniczna WKU w Ostrołęce:

Dyżurka/Portier SUFO – tel. 261 384 419 lub 29 764 42 41

Fax – tel. 261 384 410

 

Komendant WKU – tel. 261 384 420, 29 764 22 50 tel. kom. 600 888 047

Sekretariat Komendanta WKU – tel. 261 384 435, 29 764 22 50

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta –  tel. 261 384 421, tel. kom. 727 015 937

Rzecznik prasowy -  tel. 261 384 430, tel. kom. 727 015 938

Referent prawno – administracyjny (rekonwersja, koordynator ds. weteranów i poszkodowanych) –  tel. 261 384 432

Informatycy – tel. 261 384 431 oraz 261 384 404

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, BHP) – tel. 261 384 415

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami  -  tel. 261 384 421, tel. kom. 727 015 937

Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia, Akcja Kurierska, Gotowość Bojowa i Mobilizacyjna)– tel. 261 384 422, tel. kom. 727 016 175

Oficer Wydziału (środki transportowe i maszyny, świadczenia: osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1) – tel. 261 384 428, tel. kom. 727 015 508

Specjalista (przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy) – tel. 261 384 442

Specjalista (wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy) – tel. 261 384 427

Inspektor (pracownicze przydziały mobilizacyjne, przydziały mobilizacyjne) – tel. 261 384 423

Starszy referent (ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, reklamowanie, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) – tel. 261 384 429

 

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 384 430, tel. kom. 727 015 938

Oficer Wydziału (służba przygotowawcza, Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe) –  tel. 261 384 434, tel. kom. 727 015 759

Specjalista (służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe) – tel. 261 384 433

Inspektor (zawodowa służba wojskowa, Narodowe Siły Rezerwowe) – tel. 261 384 403

Starszy referent (terytorialna służba wojskowa, współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 384 435

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 384 425

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel. 261 384 402