Strona Główna BIP Strona Główna
e-PUAP
 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych

 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
  4. Akceptowalne formaty załączników to:
  • .doc, *.docx, *.rtf
  • .xls, *.xlsx
  • .jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  • .pdf
  • .zip

 

Dostępne formularze pism: